Pracuję jako:

 • coach, tutor, superwizor (ponad 1000 godzin konsultacyjnej praktyki indywidualnej)
 • trener/szkoleniowiec w obszarze psychoedukacji z doświadczeniem ponad 1500 godzin pracy na sali szkoleniowej
 • wykładowca akademicki w stopniu doktora nauk humanistycznych

Uzyskałem następujące certyfikaty i dyplomy:

 • dyplom doktora nauk humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego
 • Podyplomowe studia w Akademii Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej - certyfikat coacha
 • Szkoła Tutorów Collegium Wratislaviense - certyfikat tutora
 • Szkoła Trenerów Collegium Wratislaviense oraz Centrum Rozwoju Osobistego Ceros Rafał Daniluk certyfikaty trenerskie

Odbyłem następujące szkolenia i kursy:

 • rozwiązywania konfliktów wewnętrznych i podejmowania decyzji
 • pracy z motywacją swoją i innych osób
 • zarządzania emocjami
 • budowania relacji
 • wewnętrznych mechanizmów obronnych
 • rozpoznawania i zmieniania ograniczających przekonań
 • wystąpień publicznych i autoprezentacji
 • Racjonalnej Terapii Zachowania